Toyota Material Handling

Kirjallinen trukinajolupa — Lataa tarkistuslista!

Lataa tarkistuslista kirjallisen trukinajoluvan antamiseen + trukinajolupamalli

Toyota tarkistuslista trukinajolupa
Suomessa trukkiturvallisuudesta vastaa työpaikalla työnantaja. Työnantajan on siis itse varmistettava ennen trukinajoluvan myöntämistä, että kuljettajalla on riittävät taidot trukin käsittelyyn ja trukilla ajamiseen.

Laissa ei ole määritelty millaiset riittävät trukinajotaidot ovat. On siis erityisen tärkeää, että työnantaja käy läpi tietyt asiat työntekijän kanssa riittävien tietojen ja taitojen varmistamiseksi, jolloin vältytään turhilta henkilö- ja materiaalivahingoilta ja trukin ajolupa voidaaan myöntää.


Tarkistuslista sisältää

  • 7 kohtaa: mitä sinun pitää tehdä ennen kirjallisen trukinajoluvan myöntämistä
  • Mitä asioita trukkikortissa tulee olla
  • Esimerkki trukinajoluvasta
Täytä lomake ja lataa tarkistuslista!